Bank Innovation Israel יקיים בין התאריכים 10-11 בנובמבר 2015 שני מפגשים שבהם לחברות חדשניות תהיה הזדמנות להדגים את התוצר שלהם מול קהל נלהב ומעורב של מומחים בבנקאות חדשנית. אנו מקיימים DEMOvation Challenge כדי לקבוע איזה סטארטאפ יוכל להציג עצמו בחינם, מתוך מספר מוגבל של מקומות הצגה ללא תשלום. הצגה זו תיבחר על יד חבר שופטים. השופטים יחפשו חברות סטארטאפ, שהוקמו ב- 24 החודשים האחרונים, אשר יש להם קניינים רוחניים או מודל עסקי שונה מחברות סטארטאפ אחרות של fintech. עדיפות תינתן לחברות סטאראפ ישראליות. להרשמה לתצוגת DEMOvation לחץ כאן