Bank Innovation Israel מתכנן לאפשר, לקבוצה נבחרת של אנשי מקצוע של חדשנות בנקאית, גישה לשוק הדינמי ביותר בעולם בתחום הסטרטאפ, לחבֵּר יזמי fintech startup ישראלי עם בימת הבנקאות העולמית. Bank Innovation Israel הוא אירוע למוזמנים בלבד. אנחנו מזמינים מומחים בַּתחום, שהם לא רק מיומנים, אלא יש להם התלהבות עצומה לחדשנות, והם מוכנים לשתף בה אחרים. כתוצאה מכך, המשתתפים שלנו נוטים להיות יותר יצירתיים וסקרנים, ונוטים יותר לעסוק ברעיונות חדשניים ותאוריה באווירה אינטימית יותר, מאשר בנקאים מסורתיים.