יום שלישי 10 בנובמבר 2015
הרשמה 8:00
דברי פתיחה 9:00
מפגש א: הלוואות מקוונות 9:05
מפגש ב: שיחה עם ויקראם פנדיט 9:45
הפסקה 10:20
מפגש ג: חדשות תשלומים 10:35
מפגש ד: שיחה עם טום גלוסר 11:15
מפגש ה: פ'נתק לאן 11:50
ארוחת צהריים 12:30
מפגש 1 : פנל - מיסדי הסטאראפ על עתיד הבנקאות 13:30
מפגש 2 :שיחה עם רות פולצ 'ק 14:15
DEMOvation 1 : מפגש 3
הדגמות של טכנולוגיות חדשות וחברות סטארט-אפ
14:45
הפסקה 15:45
DEMOvation 2 :מפגש 4
הדגמות של טכנולוגיות חדשות וחברות סטארט-אפ
16:15
קבלת פנים/יצירת קשר 17:15
יום רביעי 11 בנובמבר 2015
הרשמה וארוחת בוקר 08:00
דברי פתיחה 9:00
מפגש 5 : דיון 09:15
מפגש 6 : פנל - השקעה בחדשנות 10:00
הפסקה 10:45
מפגש 7 : פנל - שיתוף פעולה בין בנק-סטארטאפ 11:15
ארוחת צהרים 12:15
מפגש 8 : מצגת - אולטימטום האבטחה 14:00
מפגש 9 : שיחה עם ג'יי שידהו 15:00
הפסקה 15:45
מפגש 10: פנל - מבט לתשלומים גלובליים 16:15
דברי סיכום 17:00